TRAFECO pasiūlyme yra žemos ir vidutinės įtampos transformatoriai bei droseliai, skirti darbui žemo ir vidutinio dažnio grandinėse.

 

Gaminame įrenginius pagal tarptautinius, Europos ir nacionalinius techninius standartus. Standartai yra EN / IEC 61558, EN / IEC60076.

 

Standartiškai mūsų transformatoriai ir droseliai gaminami F temperatūros klasėje (Tmax = 155OC). Galima gaminti ir kitų temperatūros klasių įrenginius, pvz., B (Tmax = 130OC) arba H (Tmax = 180OC). Transformatoriai ir droseliai pritaikyti dirbti vertikalioje padėtyje, jeigu pasiūlyme ir susitarime su užsakovu nenumatyta kitaip.

 

Jeigu transformatoriai ir droseliai pristatomi be IP00 gaubto, jie pritaikyti montuoti į valdymo spintas arba korpusus su IP24 apsauga. Dėl ketinimo įdėti transformatorių arba droselį į aukšto lygio apsaugos (sandarią) gaubtą reikia pasitarti su gamintoju. Pagal pageidavimą galime tiekti transformatorius ir droselius, įmontuotus į plieninius korpusus, padengtus milteliniu būdu IP23, IP44, IP54 ar kitu apsaugos laipsniu.

 

Pateiktos trifazių transformatorių ir droselių pirminės ir antrinės įtampos vertės yra fazinės vertės. Daroma prielaida, kad maitinimo standartas yra sinusinė kintamoji įtampa, kurios dažnis yra 50 Hz, o darbinio transformatoriaus arba droselio aplinkos temperatūra neviršija 40 ° C, nebent pasiūlyme ir susitarime su Klientu būtų numatyta kitaip. Kiekvienas transformatorius gali turėti kelias pirmines arba antrines apvijas. Apvijose gali būti įrengti papildomi įtampos čiaupai. Apvijų ir čiaupų skaičius bei jų apkrova derinama su klientu pasiūlymo rengimo etape.

 

Gaminame transformatorius ir droselius, skirtus darbui įvairiose klimato ir aplinkos zonose. Priklausomai nuo transformatoriaus ar droselio pritaikymo, naudojame tipines versijas - sausumos C1 / E0 ir jūros C2 / E1. Pagal susitarimą galime suprojektuoti ir technologiškai pritaikyti transformatorių ar droselį darbui ir kitomis ekstremaliomis klimato ar aplinkos sąlygomis.

 

Išsamius prietaisų grupių techninius duomenis rasite katalogų kortelėse. Be standartinių įrenginių galime suprojektuoti ir pristatyti nestandartinius transformatorius ir indukcinius komponentus, kurių parametrai pritaikyti pagal kliento reikalavimus.