1.

Kompensuojantys droseliai – vienfazis 1RTC tipas 

 

 1RTC tipo vienfaziai kompensaciniai droseliai skirti reaktyviosios galios kompensavimui tinkluose su talpine apkrova. Šie droseliai gali veikti didesniuose, sudėtinguose, atsiliekančiuose kompensavimo įrenginiuose. Kompensuojamieji droseliai gali būti dedami į IP23 apsaugos laipsnio korpusus. Dėl ketinimo įrengti droselius aukštesnio apsaugos laipsnio korpusuose reikia pasitarti su gamintoju. Droselių montavimo būdas dėl nuotėkio magnetinio lauko turi užtikrinti elektrinę izoliaciją nuo montavimo konstrukcijos arba laidžiojo pagrindo. 

 

2.

Vienfaziai 2RTC tipo kompensaciniai droseliai 

 

 

 

 

 Vienfaziai kompensaciniai droseliai skirti reaktyviajai galiai kompensuoti tinkluose su talpine apkrova. Šie droseliai gali veikti didesniuose, sudėtinguose, atsiliekančiuose kompensavimo įrenginiuose. Kompensuojamieji droseliai gali būti dedami į IP23 apsaugos laipsnio korpusus. Dėl ketinimo įrengti droselius aukštesnio apsaugos laipsnio korpusuose reikia pasitarti su gamintoju. Droselių montavimo būdas dėl nuotėkio magnetinio lauko turi užtikrinti elektrinę izoliaciją nuo montavimo konstrukcijos arba laidžiojo pagrindo. 

 

3.

3 fazių 3RTC tipo kompensaciniai droseliai

 

Trifaziai kompensaciniai droseliai skirti kompensuoti reaktyviąją galią, susidarančią eksploatuojant plačius kabelinius tinklus ar kitus didelės galios įrenginius su talpine apkrova. Šie droseliai gali veikti atskirai arba sudėtinguose tolesnio veikimo kompensavimo įrenginiuose. Kompensuojamieji droseliai gali būti dedami į IP23 apsaugos laipsnio korpusus. Dėl ketinimo įrengti droselius aukštesnio apsaugos laipsnio korpusuose reikia pasitarti su gamintoju. Droselių montavimo būdas dėl nuotėkio magnetinio lauko turi užtikrinti elektrinę izoliaciją nuo montavimo konstrukcijos arba laidžiojo pagrindo.